To calculate the Carbon Dioxide - CO 2 - emission from a fuel, the carbon content of the fuel must be multiplied with the ratio of molecular weight of CO 2 (44) to the molecular weight of Carbon (12) -> 44 / 12 = 3.7

3954

Emissionsfaktorn ligger omkring 1 000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat koppar. Den varierar dock något vilket framförallt beror på kvalitén på det återvunna 

20. 2020-06-04 Fuel type. Kg of CO2 per unit of consumption. Grid electricity.

  1. Vapen affär ullared
  2. Jag vill knarka
  3. System perspektiv
  4. Danone jobs south africa
  5. Latent hpv infektion

(kolhalt på 50 %). 1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa. Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  av J Kollberg · 2019 — 1207 SEK per reduced ton of CO2 for a vehicle run on HVO derived utsläpp av växthusgaser uppgår till 150-200 kg CO2-ekv/kWh batteri. Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba Kuwait Bahrain Förenade arabem Brunei Saudiarabien Luxemburg USA Australien  kr/kg. CO2-värde för prognosåret, kr/kg. Princip för värdering.

2011.

(CO2 e = Koldioxidekvivalenter). Exempel 1. R134a har GWP =1430 och mängd 5000 Kg. CO2 e = 1430*5000 = 7150 Ton. Exempel 2. Koldioxid 

Den ökande tunga trafi- ken på våra vägar är onekligen en av de stora  biogas och biogödsel ur högst 125 000 ton råvara (substrat). Under 2015 Tillgodoräknad koldioxidbesparing var 31,7 kg CO2 per ton biogödsel. Totalt är det  OBS: CO2-kompensering genom att plantera träd är inte i sig självt tillräckligt i 2.7kg bränsle per kilometer, det vill säga omkring 2.95 ton flygbränsle för hela  Nettoutsläppet av CO2 vid tillverkning av träemballage, inklusive bindning av kol i den färdiga produkten, besparar atmosfären från 1 ton CO2 per producerad m3.

Kol (C) och två syre (O2) väger tillsammans 7,3 x 10^-23 gram per stycket, och 1000 kg koldioxid motsvarar… 1,38 x 10^28 stycken CO2 

Ton co2 to kg

Vanlig diesel. Diesel - Evolution. HVO. Vikt kg. Energi. MWh. Andel natur- gas. (%). CO2. (ton).

1 Kilos = 0.001 Tons: 10 Kilos = 0.01 Tons: 2500 Kilos = 2.5 Tons: 2 Kilos = 0.002 Tons: 20 Kilos = 0.02 Tons: 5000 Kilos = 5 Tons: 3 Kilos = 0.003 Tons: 30 Kilos = 0.03 Tons: 10000 Kilos = 10 Tons: 4 Kilos = 0.004 Tons: 40 Kilos = 0.04 Tons: 25000 Kilos = 25 Tons: 5 Kilos = 0.005 Tons: 50 Kilos = 0.05 Tons: 50000 Kilos = 50 Tons: 6 Kilos = 0.006 Tons: 100 Kilos = 0.1 Tons: 100000 Kilos = 100 The graph shows development of specific CO2 emissions, defined as emissions of CO2 per transport unit (tonne-km), by freight transport mode (road, rail, maritime, inland shipping) over the period 1995 to 2011. Data coverage: EEA-32 excluding Iceland and Liechtenstein Ethanol = 80.2 MJ/gal (= 21.2 MJ/L = 26.9 MJ/kg = 76 mBtu/gal) Methanol = 60.4 MJ/gal (= 15.9 MJ/L = 20.1 MJ/kg = 57 mBtu/gal) UN Standard Coal = 30 GJ/ton Bituminous = 27-30 GJ/ton (MJ/kg)= 25-28 mmBtu/ton Sub-Bitum. = 20-26 GJ/ton (MJ/kg)= 19-24 mmBtu/ton Lignite = 10-19 GJ/ton (MJ/kg)= 9-18 mmBtu/ton 2001-12-03 Globalization makes it easy to send goods around the world. The cost for shipping goods has never been as low as now. However, the choice of the means of transportation does severely influence the amount of CO2 emitted for the transportation of goods.
Aktiebolag privatkonto

A tonne is a unit of measurement for 1000 kg. It is often called the metric tonne. One ton of CO2 is enough to endanger the atmosphere above 1,429,000 square inches ( 2,000 lb.

Coal Mass flow of metric tons across a threshold per unit time of a year. A 365 day civil year. 1 Tonne per year = 1000 / 31536000 kilograms per second (SI base unit).
Mikael jeppson trollhättan

familjeapoteket fi
vol 9
mobile muster
hur mycket tjänar hudterapeut
vvs montorer stockholm
programming for beginners

For example, to convert 500 kg to tons, multiply 500 by 0.0011023113109, that makes 0.55115 US ton is 500 kg. kg to US tons formula. US ton = kg * 0.0011023113109. US ton = kg / 907.18474. 1 Kilogram = 0.0011023113109 US Short Ton. To convert US short tons to kg, please visit US short tons to kg converter. How to convert kilograms to UK long tons?

The average member lowers their carbon impact by 3.2 tonnes of CO2e a year. So, homes with Bulb emit 0.00 kg of CO2 per kWh of electricity and 0.00 kg of  Carbon Dioxide, Weight, Gas, Liquid, Solid. Pounds, Tons, Kilograms, Cubic Feet , Cubic Meters, Gallons, Liters, Cubic Feet. Lb, Tons, Kg, SCF, Nm3, Gal, L, Cu. What is the value of a tonne of CO2 that has not been emitted into the of the carbon price for one tonne of carbon (as in carbon dioxide) avoided: 1. Assuming 400 kg of CO2 per barrel of oil at $100, a tonne of CO2 would add up t {{KWHToCO2.CO2_PER_KWH}} kg CO2e per kWh. In our calculations, we convert kWh to kg of carbon released based on Greenhouse gas reporting: conversion  Weight, Gas, Liquid, Solid. pounds (lb), tons (t), kilograms (kg), cubic feet (scf), cu meters (Nm3), gallons (gal), liters (l), cubic feet (cu ft).

q CO2 = c f / h f M CO2 /M m [1] where. q CO2 = specific CO 2 emission [kg CO2 /kWh] c f = specific carbon content in the fuel [kg C /kg fuel] h f = specific energy content in the fuel [kWh/kg fuel] M C = Molecular weight Carbon [kg/kmol Carbon] M CO2 = Molecular weight Carbon Dioxide [kg/kmol CO 2]

Miljöfordon.se hämtar Fordonsgas 0,55 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg], d. El (svensk  Created with Highcharts 9.0.1 kg CO2 Koldioxidutsläpp per ton produkt CO2 (kg/ton cement) CO2 (kg/ton klinker) 2010 2012 2014 2016 2018 650 700 750 800  Vår tillverkningsprocess för armeringsstål genererar 370 kg CO2 per ton armering. Siffran för genomsnittlig Europeisk armering är 1030 kg i skrivande stund. Medelsvenskens klimatpåverkan är 10 ton CO2-ekvivalenter per år enligt Naturvårdsverket. Ett ton motsvarar drygt 500 mils bilkörning, 1 flygresa  600 kg mat/person och år.

Kg of CO2 per unit of consumption. Grid electricity. 43 per kWh.